Breza

Breza (lat., Betula), biljni rod listopadnog drveća i grmlja iz porodice brezovki. Pripada mu 84 priznate vrste, od kojih u Hrvatskoj rastu dvije vrste, viseća ili obična breza (Betula pendula) i kritično ugrožena cretna breza (Betula pubescens). Rod je dobio ime po galskoj riječi betu, koja znači »bitumen«, a prema Pliniju Starijem, Gali su dobivali …